Badvattenkvaliteten i Korsnäs och Malax

Badvattenkvaliteten 2020

I tabellen anges datum då badvattenprovtagningen utförs. Badvattenresultaten publiceras 3-4 dagar efter provtagningen, då laboratoriet har analyserna av proven klara.

EU-badstränder

Badvatten

Datum
Vattnets temperatur °C Intestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Harrström 1.6.2020  16,7  1  9  Nej
  22.6.2020  22,0  4  9  Nej 
  14.7.2020  17,3  19  33  Nej 
  29.7.2020    -   -   -  Nej
  3.8.2020  19,2  7  4  Nej
Molpe 1.6.2020  15,4 1 1  Nej
  22.6.2020  21,8 <1  <1   Nej
  14.7.2020  17,9  40  25  Ja
  29.7.2020    -   -   -  Ja
  3.8.2020
5.8.2020
10.8.2020
12.8.2020
 18,4
-
-
-
99 
-
-
-
 140
-
-
-
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja, lite
Åminne 1.6.2020  18,5 6 24  Nej
  22.6.2020  22,1 10  38   Nej
  14.7.2020  19,6 21 51  Nej
  29.7.2020   -  -  -  Nej
  3.8.2020  18,8  3  6  Nej

 

Badvatten Datum Vattnets temperatur °C Intestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Bredhällan 22.6.2020  20,5  <1  2  Nej
  14.7.2020  18,8  51  78  Nej
  29.7.2020   -   -   -  Nej
  3.8.2020  18,8  1  6  Nej
Vägvik

22.6.2020

 21,9  2  1  Nej
  14.7.2020  17,9  13  16  Nej
  29.7.2020   -   -   -  Nej
  3.8.2020  19,4  60  15  Nej

Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i Social och Hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.