Badvattenkvaliteten i Kristinestad

Badvattenkvaliteten 2020

I tabellen anges datum då badvattenprovtagningen utförs. Badvattenresultaten publiceras 3-4 dagar efter provtagningen, då laboratoriet har analyserna av proven klara.

EU-badstrand

Badstrand

Datum
Vattnets temperatur °C Intestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Sandbanken 2.6.2020  15,3  <1  410  Nej
  22.6.2020  19,5  10  10  Nej
  13.7.2020  17,7  <10  <10  Nej
 

29.7.2020

 -  Ja
 

3.8.2020
10.8.2020
14.8.2020
21.8.2020

 17,4
-
-
-

 <1
-
-
-

 30
-
-
-

 Nej
 Nej
 Nej
 Nej

 


Badstrand

Datum
Vattnets temperatur °C Intestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Antila 22.6.2020  16,6  <10  <10  Nej
  13.7.2020  17,3  <10  <10  Nej
  29.7.2020    -    -    -  Nej
 

3.8.2020
10.8.2020

 17,4
   -

 <10
   -

 10
   -

 Nej
 Nej

Bötombergen 22.6.2020  22,6  4  <1  Nej
  13.7.2020  17,8  7  2  Nej
  29.7.2020    -   -   -  Nej
 

3.8.2020
10.8.2020

 16,7
   -

 5
 -

 <1
  -

 Nej
 Nej

Havsbadet 22.6.2020  17,8  <10  <10  Nej
  13.7.2020  16,6  <10  <10  Nej
  29.7.2020   -    -    -  Nej
 

3.8.2020
10.8.2020

 17,1
  -

 <10
  -

 <10
   -

 Nej
 Nej

Härkmeri 22.6.2020  17,3  <10  <10  Nej
  13.7.2020  16,5  <10  10  Nej
 

29.7.2020

   -   -    -   Ja
 

3.8.2020
10.8.2020
14.8.2020
21.8.2020

 15,1
   -
   -
   -

 10
  -
  -
  -

 <10
   -
  -
   -

 Nej
 Nej
 Nej
 Nej

Sideby, Vedholmen 22.6.2020 21,6 10 41  Nej
 

13.7.2020

18,1

400

130

 Nej

 

21.7.2020

21,0

5500

30

 Nej

 

24.7.2020

14,7

10000

150

 Nej

 

29.7.2020
3.8.2020
5.8.2020
11.8.2020
12.8.2020
17.8.2020
24.8.2020
1.9.2020
10.9.2020

16,8
  -
18,6
19,5
  -
 18,8
 18,7
 15,7
 14,3

>2400
  -
520
>2400
 
-
17000
>2400
510
 
74

<10
  -
16
1200
 
-
<10
15
20
20

 Nej
 Nej
 Nej
 Nej
 Nej
 Nej
 Nej
 Nej
 Nej

Skaftung (Skoängen) 22.6.2020

 19,7 <10 <10  Nej
  13.7.2020  17,7 <10 <10  Nej
  29.7.2020    -   -   -   Nej
 

3.8.2020
10.8.2020

 16,4
  - 

 <1
  -

 10
  -

 Nej
 Nej

Ömossa, Lilla Sandjärv 22.6.2020  22,6  27 21  Nej
  13.7.2020  17,1  14 33 Nej
  29.7.2020    -   -  - Nej
 

3.8.2020
10.8.2020

 17,1
   -

 <1
  -

 1
 -

Nej
Nej

 Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i Social och Hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.

 
SIDEBY, VEDHOLMEN
På grund av förhöjt antal intestinala enterokocker (tarmbakterier) i prov som tagits 13.7, 21.7, 24.7, 29.7, 5.8, 11.8, 17.8, 24.8 och 1.9.2020 råder tillsvidare badförbud vid denna strand.

 10.9.2020 uppfylldes kvalitetskraven för ett badvatten.