Badvattenkvaliteten i Vörå

Badvattenkvaliteten 2020

I tabellen anges datum då badvattenprovtagningen utförs. Badvattenresultaten publiceras 3-4 dagar efter provtagningen, då laboratoriet har analyserna av proven klara.


Badstrand

Datum
Vattnets temperatur °C Intestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Finnholmen 22.6.2020 22,3 60  150  nej 
  13.7.2020 19,8 200 440 nej
  16.7.2020 20,9 71 260 nej
  3.8.2020 20,2  22  16  nej 
Hellnäs 22.6.2020 21,7  1    2   nej 
  13.7.2020 16,8  9   4 nej
  3.8.2020 19,0  <1 <1  nej 
Kalapää 22.6.2020 22,0  2    3  nej 
  13.7.2020 18,4  3   9 nej
  3.8.2020 20,0  1   6 

lite

  7.8.2020 - - -

nej

Komossa 22.6.2020 21,8  3   13  nej 
  13.7.2020 18,6  64  67 nej
  3.8.2020 20,2  13  34  nej 
Oravais hamn 22.6.2020 20,4  <1     1  nej 
  13.7.2020 17,3  1    1  nej
  3.8.2020 18,9   1     2   nej
Röukas 22.6.2020 21,7   1     2   nej 
  13.7.2020 17,9  1   12  nej
  3.8.2020 19,7  6   11   nej 
Särkimo 22.6.2020 22,0    4  nej 
  13.7.2020 19,0 4    6  nej
  3.8.2020 19,8     9   nej 
Vinlax 22.6.2020 20,0     4  nej
  13.7.2020 17,2 1    5  nej
  3.8.2020 18,6    5   nej 

Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i Social och Hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.