Vattentjänstverket

replot

Kommunens vatten- respektive avloppsverk har enligt  Lag om vattentjänster 119/2001 ombildats till ett vattentjänstverk.

Vattentjänstverket har som benämningen antyder hand om kommunens vattentjänster.

Med vattentjänster avses leverans av hushållsvatten och mottagande och behandling av avloppsvatten samt övriga tjänster i anslutning till dessa inom fastställda verksamhetsområden.

Vattentjänstverket är en separat resultatenhet underlydande samhällsbyggnadsnämnden.

De avgifter som uppbärs för tjänsterna ska täcka vattentjänstverkets drift- och underhållskostnader samt investeringar på lång sikt.

Kommunfullmäktige fastställer beräkningsgrunderna och samhällsbyggnadsnämnden besluter om avgifterna för de tjänster som erbjuds.