Aktuellt

Komplettering av verksamhetsområde för vattentjänstverket

Ett förslag till komplettering av verksamhetsområde för vattentjänstverket är framlagt 17.3–15.4.2020 på Korsholms kommuns webbplats (lagen om vattentjänster § 8).

Kompletteringen innefattar verksamhetsområden för avlopp i Hemskog i Böle, Trollkuniback i Singsby, Västerhankmo och Karperö–Kalvholm.
Kartor:
Hemskog i Böle
Trollkuniback i Singsby
Västerhankmo 
Karperö–Kalvholm

Åsikterna kan framföras senast 15.4.2020 till Korsholms kommun, Vattentjänstverket, Industrivägen 6 A, 65610 Korsholm, eller elektroniskt till vattentjanstverket@korsholm.fi.

Om det finns frågor gällande kartmaterialet kan man kontakta Johanna Santamäki på vattentjänstverket

Korsholm 17.3.2020
Vattentjänstverket

Johanna Santamäki
Arbetsledare på Vattentjänstverket
050 5919 106
johanna.santamaki@korsholm.fi

 


Samhällsbyggnadsnämnden har i sitt beslut 10.10.2018 § 176 fastställt verksamhetsområdena för vattenledningsnätet och avloppsledningsnätet i Korsholm.

Närmare uppgifter ges av vattentjänstverkets mätningstekniker Patrik Bondas. Han nås på gsm 050 69 024 eller patrik.bondas@korsholm.fi.

Kartor över avloppsledningsnätverken:
Björköby
Jungsund
Karperö
Kuni
Kvevlax
Petsmo
Relpot
Singsby
Smedsby-Böle
Solf / Sulva
Toby-Helsingby
Veikars
Vikby
Västerhankmo

Kartor över vattenledningsnätverken:
Fastlandet
Skärgården

 


 

Fastighetens vatten- och avloppsanordningar

I de fastigheter där det saknas t.ex. skyddsrör kring inkommande vattenledning, fastighetsvis tomtavstängningsventil eller det är svårt att stänga ventilerna kring vattenmätaren kan man ta kontakt med arbetsledaren Dan Antell. Han gör en kostnadsuppskattning för den del som fastighetsägaren ska betala och kommer överens med fastighetsägaren om eventuella åtgärder.

Dan Antell kan kontaktas via telefon 050 69 613 eller via e-post dan.antell@korsholm.fi.

De fastigheter vars avloppsledning är inkopplad till det kommunala avloppsledningsnätet bör uppfylla kravet på 200 mm uppdämningshöjd (lägsta avloppspunkten i fastigheten bör vara 200 mm högre än anslutningsbrunnens lock). Detta berör speciellt hus med källarvåning om det finns golvbrunn i källarvåningen.

Kontakta mätteknikern Patrik Bondas om du vill ha kontrollerat höjderna på befintlig avloppsledning på fastigheten. Han nås via telefon 050 69 024 eller e-post patrik.bondas@korsholm.fi.