Ledningsnät

Vattenledningsnätet

Vattenledningsnätet omfattar totalt 1 390  kilometer ledningar med ca 7 100 anslutna fastigheter. Ledningsnätet byggs ut årligen med tio till femton kilometer och samtidigt utförs hundra till hundratrettio nya anslutningar. Vattenledningsnätet är utbyggt inom alla kommundelar med fast bosättning.

Ledningsnätet i Korsholm är också sammankopplat med Vasa stads, Laihela och Malax kommuners ledningsnät.

Vattanledningsnätet på kartan

Avloppsledningsnätet

Avloppsledningsnätet omfattar totalt 137 kilometer ledningar med 2 400 anslutna fastigheter. Avloppsledningarna är utbyggda på alla detaljplaneområden och byggs ut årligen vid behov på gamla och nya områden.

Avloppsledningsnätet på kartan