Vattenkvalitet

Vattenkvaliteten uppföljs enligt Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten 1352/2015. Vattenprover tas från vattenverken och från förbrukningsplatser enligt godkänt program. Proverna analyseras av ackrediterat laboratorium. Vattenkvaliteten övervakas av kommunens hälsoskyddsmyndighet.

Värdena av de enskilda proverna varierar något under året.

Vattnets hårdhet

Vattenkvalitet