Korsholms gymnasiums direktion 2017-2021

Medlemmar i direktionen:

Ordförande   Patrik Pada

Vice ordförande   Charlotta Rosenlöf

Medlem   Nina Söderberg

Medlem   Samuel Broman

Medlem    Pia Kecko

Lärarrepresentant   Carola Sundqvist

Övrig personal   Nicklas Hartvik