Korsholms högstadiums direktion 2017-2021

Medlemmar i direktionen:

Ordförande     Maria Backman

Vice ordförande      Kaj Hjortman

Medlem      Pia-Maria Toivio

Medlem      Jani Schauman

Medlem      Ulf Björknäs

Lärarrepresentant      Erica Dahlback

Övrig personal     Linda Stråka