Mustasaaren keskuskoulun johtokunta 2017-2021

Medlemmar i direktionen:

Ordförande  Jani Makkonen

Vice ordförande   Kai Johansson

Medlem   Jarno Perälä

Medlem   Jenni Pitkänen

Medlem   Susanna Sariola

Lärarrepresentant   Mia Mäenpää

Representant för övrig personal  Piia Andersson