Korta instruktioner om Päikky och månadssaldo

Tack vare Päikky kan vi höja säkerheten inom småbarnspedagogiken och förskolan. Viktig information om barnet, vårdnadshavarnas/reservhämtarnas kontaktuppgifter och antalet närvarande barn finns tillgängligt för personalen i Päikky.

Vi vill erbjuda en trygg dagvård därför görs personalens arbetsschema enligt bokningar i Päikky. Även matbeställningar görs enligt bokningar i Päikky.

  • Om antalet timmar/månad överskrids faktureras enligt följande avgiftsklass för den överskridande månaden samt 4 månader framåt. Höjningen görs automatiskt vid överskridning. Höjningen framgår både på fakturan och i Päikky där månadssaldot har höjts. Vårdnadshavarna få inget personligt meddelande om höjningen. Efter 5 månader sänks inte månadssaldot automatiskt tillbaka, vårdnadshavarna måste själva ansöka om sänkning.
  • Det är vårdnadshavarnas ansvar att boka barnets vårdtider i Päikky. Bokningen ska vara gjord senast söndag kl 24.00 för nästnästa vecka. Enligt bokningarna uppgörs personalens arbetsschema och måltidsbeställningar. Därför är det önskvärt att bokningen görs enligt det verkliga vårdbehovet. Personalen tar inte emot lappar med barnets vårdbehov, varken före eller efter att bokningskalendern är låst.
  • Det är vårdnadshavarna som ansvarar för att kontinuerligt följa med de förverkligade timmarna i Päikky för att undvika överskridning!
  • Rekommenderas att vårdnadshavarna inte planerar för mera timmar/månad än avtalat, trots att det är möjligt att planera för mera. Detta för att undvika överskridning.
  • När barnet är närvarande förbrukas timmarna enligt barnets förverkligade närvaro. Inte enligt den bokade tiden.


 Så här påverkar planerad frånvaro, frånvaro, sjukfrånvaro och oplanerade dagar månadssaldo:

  • När vårdnadshavarna bokar in barnets vårdtider kan även ”planerad frånvaro” användas, då förbrukas inga timmar den dagen. Om barnet har planerad frånvaro ska barnet vara ledigt, eftersom det för den dagen inte finns beräknat personal och mat till barnet.
  • De dagar frånvaroanmälning görs, i Päikky eller till vårdplatsen, efter att bokningskalendern har låsts (frånvarande eller sjuk) förbrukas de planerade timmarna. Om ingen planering finns i bokningskalendern förbrukas ett medelvärde av dagen när barnet är frånvarande eller sjukt. 

 Mera info fås av ledare för småbarnspedagogik och förskola/sekreterare för småbarnspedagogik och förskola