Vanliga frågor med svar

Hur räknas förskolebarnens timmar under skollov?

  • De månader då det infaller ett skollov kan förskolebarnen överskrida sitt månadssaldo och faktureringen görs den månaden enligt den avgiftsklass som överskridningen motsvarar.
  • Till exempel om ett förskolebarn är ”heldag” under lov räknas samtliga timmar som dagvårdstimmar, barnet har inte rätt till 4h avgiftsfri förskola under loven. Barnet kan använda oförbrukade timmar från månadssaldo.

Om ett förskolebarn som ENDAST har förskoleavtal överskrider förskoletiden (4h/dag), vad händer?

  • Principen är att barnen endast ska närvara MAX 4h/dag under förskolans verksamhetstid. Familjen kan dock utöver detta använda MAX 1h/vecka vid för och hämtning av barnet. Om tiden överstiger 1h/vecka faktureras familjen enligt lägsta avgiftsklass d.v.s. max 60h/månad. Om familjen då lyfter hemvårdsstöd avbryts utbetalningen av vårdpenningen som utbetalas för förskolebarnet.

Hur räknas avgiften om dagvården för ett nytt dagvårdsbarn inleds i mitten av månaden?

  • Familjen faktureras enligt en lägre avgift än månadsavgiften utgående från när i månaden dagvården inleds.

Om familjen överskrider antalet bokade timmar/månad, vad händer?

  • Avgiften höjs då till följande avgiftsklass och är i kraft 5 månader framöver.

Om familjen har bokat kl. 7-16 och använder endast kl. 8-15, vilken räknas?

  • Den förverkligade tiden kl. 8-15.

Hur räknas timmarna när barnet är frånvarande en inplanerad dag p.g.a. sjukdom?

  • De inplanerade timmarna räknas/förbrukas.

Hur räknas timmar om barnet är frånvarande en dag som är inplanerad i Päikky?

  • De inplanerade timmarna räknas/förbrukas.