Individuell elevvård

Som förskoleelev kan man få hjälp från barnrådgivningen, skolpsykolog eller kuratorn. Dessutom finns det möjlighet att sammankalla en expertgrupp som består av personer från olika kunskapsområden. Individuell elevvård i förskolan förutsätter alltid vårdnadshavarnas samtycke. Barnet skall få sin röst hörd i elevvårdsarbetet och uppleva situationen som lugn och rofylld. Barnets åsikter, önskemål skall beaktas utgående från barnets ålder och mognad.