Den gemensamma elevhälsan och skolans elevhälsogrupp

Skolans elevvårdsgrupp genomförs den gemensamma elevhälsan i. Som elev har du rätt till en trygg skolmiljö, både fysisk (kroppsligt), psykiskt (själsligt/mentalt) och även socialt (med andra). Alla, både elever och personal skall vara trygga i skolan. En lugn miljö i skolan främjar allas arbetsro. Skolans ordningsregler är till för att öka trivseln och säkerheten i skolan. Den gemensamt inriktade elevhälsan ansvarar även för att skolan fungerar kris-, problem och olyckssituationer. Alla som jobbar i skolan med elever skall i sitt jobb på bästa sätt stödja elevernas välmående. Elevhälsan är allas ansvar i skolan. Varje skola har en egen sektoröverskridande elevhälsogrupp som funderar över hur man på bästa sätt kan förbättra tillvaron för eleverna. Elevhälsogruppen jobbar förebyggande. Elevhälsogruppens främsta uppgift är att skapa förutsättningar för hälsa och välmående i en positiv skolmiljö. Ämnen gruppen diskuterar är hälsa, mående, inlärning, ansvar, skolmiljö, trygghet etc. Varje skola har en elevhälsoplan där man kan läsa hur elevhälsan i din skola skall ordnas.