Individuell elevhälsa

Som elev kan man få hjälp från skolhälsovården, skolpsykologen eller skolkuratorn, eller från en expertgrupp som består av personer från olika kunskapsområden.