Styrgruppen för elevhälsan

Elevhälsans styrgrupp har som uppgift att leda, utveckla och utvärdera både den gemensamma och individuella elevhälsans arbete i Korsholm, så att alla elever i kommunen får samma service. Styrgruppen ger riktlinjer för hur elevhälsans skall ordnas i skolorna. I styrgruppen sitter representanter för skolan, socialen, skolhälsovården o.s.v. Gruppen är mångprofessionell.