Tystnadsplikt och sekretess

Alla anställda inom elevhälsan har tystnadsplikt, liksom också andra anställda på skolan. Du kan som elev ge ditt samtycke till att uppgifter förs vidare till sådana som behöver veta om hur du har det.

Om ytterligare hjälp och stöd behövs från andra myndigheter, så informeras du alltid. Alla anställda inom elevhälsan har - som övriga som arbetar med barn och unga – också en anmälningsskyldighet. Om en anställd inom skolan får reda på eller känner en oro att "barn far illa" eller att familjen kan vara i behov av mera hjälp och stöd, så görs en begäran om bedömning till kommunens socialarbetare. Detta är man skyldig att göra fastän man annars har tystnadsplikt!