Läsårsschema

Gällande för förskolan, grundskolan och gymnasiet i Korsholms kommun.

Läsårsschema 2017-2018

Läsårsschema 2016-2017
Ändring i läsårsschema för grundskolorna och gymnasiet 2016-2017. Skärtorsdag 13.4.2017 blir ledig dag, istället blir lördag 6.5.2017 skoldag enligt bildningsnämndens beslut 7.12.2016 § 85.