Ansökan om morris-/eftisplats

Morgon- och eftermiddagsverksamhet ordnas för elever i årskurs 1-2, samt för elever i årskurs 3-6 med beslut om särskilt stöd.

Välj morris/eftis

1. Personuppgifter om barnet

Modersmål

2. Personuppgifter för vårdnadshavarna

Mor/Vårdnadshavare

Jag tar emot information från eftis per e-post

Far/vårdnadshavare

Jag tar emot information från eftis per e-post

3. Avgift

Morgonverksamhet erbjuds från kl. 7.30 tills skolan börjar. Eftermidagsverksamhet erbjuds efter skolans slut till kl. 17.00
Avgifterna ska efterskänkas eller nedsättas, om det finns skäl med beaktande av vårdnadshavarens underhållsskyldighet eller utkomstmöjligheter eller vårdsynpunkter. Blankett för anhållan om avgiftsfrihet finns under rubriken avgifter.

4. Önskad vårdtid

Antal vårddagar/vecka
Deltar vilka veckodagar
Deltar ditt barn i
Deltar ditt barn i

5. Barnets hälsa

6. Tilläggsutredningar

7. Uppgifter om betalaren

8. Samtycke