Ändring i vårdform av morris- / eftisplats

Ändringar i vårdformen av morgon- och eftermiddagsplats görs i god tid till upprätthållaren av morgon- och eftermiddagsverksamheten. Ändringarna träder i kraft från början av följande hela kalendermånad. 

Ändring av vårdform morgon- och eftermiddagsplats