Uppsägning av eftisplats

Uppsägning och/eller väsentliga ändringar av morgon- och eftermiddagsplats görs skriftligen i god tid till upprätthållaren av morgon- och eftermiddagsverksamheten. Ändringarna träder i kraft från början av följande hela kalendermånad. 

Elektronisk uppsägning av morgon- och eftermiddagsplats