Verksamhetsplatser

Morgon- och eftermiddagsverksamhet i Korsholm

Folkhälsan i Korsholm

Verksamhetsledare Susanne West
e-post: susanne.west@folkhalsan.fi
tfn 044-065 1060

Solf morris + eftis

(Solf)
Solfvägen 204, Solf 
(åk 1)  tfn 044-713 1974
(åk 2)  tfn 050-465 1068

Tölby eftis

(Tölby- Vikby)
Tölby-Vikbyvägen 247, Tölby
tfn 044-714 8958

Karperö morris + eftis

(Norra Korsholm)
Jungsundvägen 72, Karperö
tfn 050-465 1063

Kvevlax morris + eftis

(Kvevlax, Hankmo och Kuni-Vassor) (Kvevlax lärcenter)
Norra funisbackvägen 9, Kvevlax
tfn 050-465 1066

Smedsby, Nannygården morris + eftis

(Smedsby-Böle)
Matildavägen 4, Korsholm
tfn 044 325 7205

Helsingby eftis

(Helsingby, Tuovila)
Pundarsvägen 52, Helsingby 
tfn 044-703 4076

Föräldraföreningen för fritidsverkstaden
Fritis morris + eftis

(Smedsby-Böle)
Bölesundsvägen 3, Smedsby 
tfn 322 2069, 050 433 2401
www.fritis.fi

Veikars föräldraförening Veikids morris och eftis

Veikarsvägen 903, Veikars (f.d. Veikars skola)
tfn 050-505 4388

Korsholms kommun

Bildningsdirektör
Denice Vesterback
tfn 327 7167

Sekreterare för elevärenden
Annika Aspholm
tfn 327 7153

Vallgrund morris + eftis

Söderuddsvägen 21, Norra Vallgrund
tfn 050-557 8198

Replot morris + eftis

Byhamnvägen 56, Replot 
tfn 044-727 7922

Tölby morris

Tölby-Vikbyvägen 247, Tölby
tfn 050-3501093

 

 

WAU-klubbar

WAU r.f. är en icke-vinstdrivande förening, som ordnar avgiftsfria, motionsrika WAU! –klubbar på morgonen eller på eftermiddagar i barnets egen skola. Klubbarna ordnas en eller två gånger i veckan och leds av yrkeskunniga ledare. Klubbverksamheten innebär mångsidiga lekar och spel, och barnen får själva inverka i klubbarnas innehåll och göra saker som de är intresserade av. Utöver klubbverksamheten ordnar WAU r.f. motionskampanjer och informerar föräldrar om aktuella ärenden angående hälsa och välmående. Dessutom ordnar WAU r.f. läger under skolornas lovtider.

Mera information hittar du här på WAU-s hemsida.