Skolinskrivning

Inskrivning till årskurs 1

Via förskolan får varje förskolebarns vårdnadshavare före inskrivningen brev med nyckelkod och anvisningar till Wilma. Ifall vårdnadshavaren inte fått någon Wilma-nyckelkod, senast inom vecka 7, ber vi er kontakta närskolans rektor.

Inskrivning av blivande förstaklassister till den grundläggande utbildningen sker 10.2-1.3.2020. Inskrivningen görs elektroniskt i Wilma, på adressen https://korsholm.inschool.fi . Inskrivningen till den grundläggande utbildningen gäller alla barn födda år 2013 eller de barn födda tidigare än 2013, som ännu inte har påbörjat sin skolgång.

I Wilma är barnen färdigt anvisade närskola enligt bostadsadressen som uppgetts i  befolkningsregistret. Vårdnadshavarna kan, om de vill, ansöka om byte av närskola på blanketten: anhållan om rätt att gå i skola i annat elevupptagningsområde https://www.korsholm.fi/dagvard-och-skola/grundskola/blanketter/      

Frågor om inskrivningen, skjutsar, eventuella uppskov med skolstarten, tidigarelagd skolstart m.m. besvaras av skolans rektor.

Morgon- och/eller eftermiddagsverksamhet ordnas enligt följande:

I kommunens regi:
Replot eftis (Replot-Björkö)
Vallgrund eftis (Vallgrund)

 Anmälan görs elektroniskt till kommunens eftisar 10.2.2020-1.3.2020 på https://www.korsholm.fi/dagvard-och-skola/grundskola/blanketter/

 I Folkhälsans regi:
Karperö eftis (Norra Korsholm)
Nannygården i Smedsby (Smedsby-Böle )
Kvevlax eftis (Kvevlax lärcenter)
Solf eftis (Solf )
Tölby eftis (Tölby-Vikby)
Helsingby/Tuovila eftis (Helsingby)

Anmälningsblanketter finns på förskolan, eftis och på Folkhälsans kansli

Föräldraföreningen för fritidsverkstaden i Smedsby ”Fritis” (Smedsby-Böle skola)
Anmälningsblanketter finns på förskolan och eftis

Välkommen till skolan!

Bildningsdirektören