Anmälan till skolan

Anmälan till årskurs 1

Via förskolan får varje förskolebarns vårdnadshavare före inskrivningen brev med nyckelkod och anvisningar till Wilma. Ifall vårdnadshavaren inte fått någon Wilma-nyckelkod, senast inom vecka 6, ber vi er kontakta närskolans rektor.

Anmälan av blivande förstaklassister till den grundläggande utbildningen sker 15.2-28.2.2021. Anmälan görs i Wilma, på adressen https://korsholm.inschool.fi . Anmälan till den grundläggande utbildningen gäller alla barn födda år 2014 eller de barn födda tidigare än 2014, som ännu inte har påbörjat sin skolgång.

I Wilma är barnen färdigt anvisade närskola enligt bostadsadressen som uppgetts i  befolkningsregistret. Vårdnadshavarna kan, om de vill, ansöka om byte av närskola på blanketten: anhållan om rätt att gå i skola i annat elevupptagningsområde https://www.korsholm.fi/dagvard-och-skola/grundskola/blanketter/      

Frågor om anmälan, skjutsar, eventuella uppskov med skolstarten, tidigarelagd skolstart m.m. besvaras av skolans rektor.

Morgon- och/eller eftermiddagsverksamhet ordnas enligt följande:

I kommunens regi:
Replot eftis (Replot-Björkö)
Vallgrund eftis (Vallgrund)
Tölby morris (Tölby-Vikby)

Anmälan till eftis i kommunens regi görs i Wilma, ansökningar och beslut, 15.2.2021-28.2.2021.
Beslut om eftisplats ges i Wilma under maj månad, se ansökningar och beslut.

 I Folkhälsans regi:
Karperö eftis (Norra Korsholm)
Nannygården i Smedsby (Smedsby-Böle )
Kvevlax eftis (Kvevlax lärcenter)
Solf eftis (Solf )
Tölby eftis (Tölby-Vikby)
Helsingby-Tuovila eftis/ilttis (Helsingby)

Anmälan till Folkhälsans eftisar görs via denna länk

Föräldraföreningen för fritidsverkstaden i Smedsby ”Fritis” (Smedsby-Böle skola)
Anmälningsblanketter finns på förskolan och eftis

Veikars föräldraförening Veikids morris och eftis
Anmälningsblanketter finns på förskolan och eftis

Höstterminen inleds 11.8.2021.

Välkommen till skolan!

Bildningsdirektören