Skolmaten

Ordnandet av skolbespisningen och eventuella mellanmål

Varje elev ska varje skoldag avgiftsfritt få en fullvärdig, omväxlande och tillräcklig måltid
som är ändamålsenligt ordnad och övervakad. Skollunchen beräknas täcka en tredjedel
av elevernas dagliga näringsbehov. Måltidssituationen är viktig för eleven. Genom
skolmåltiden stöder man elevernas sunda växande och utveckling. Man beaktar
måltidernas hälsosamma och sociala betydelse, målen för närings- och umgängesfostran
och måltidsstundens rekreativa uppgift då man ordnar skolbespisningen och eventuella
mellanmål under skoldagen.

Matlista