Trafikanter

Invataksi K & J Niemi Kvevlax lärcenter och förskola (Veikars, Petsmo, Österhankmo, Västerhankmo)
Vallgrund skola och förskola
Högstadiet förbindelseskjuts (Söderudden)
Wiik & Ström Linjetrafik morgon och kl. 15
   
Kb Tages Taxi
Kontaktperson: Marcus Lahtinen
Västerhankmovägen 229 B, Västerhankmo
E-post: tage.taxi(at)netikka.fi
Tfn 0500 261 194
Kvevlax lärcenter och förskola (Kuni, Vassor)
Mustasaaren Keskuskoulu och förskola (Karperö, Petsmo, Koskö, Kvevlax, Kuni, Vassor)
Tuovilan koulu och förskola (Veikars morgon)
   

Krister Båsk Taxi
Kontaktperson: Krister Båsk
Storkarkmovägen 6,  Helsingby
Tfn 050 542 6121

Taxi Pörn
Kontaktperson: Mikaela Pörn
Laihelavägen 257, Helsingby
Tfn 0500 263 730

Tuovilan koulu och förskola
Helsingby skola och förskola

 

Specialtransporter

   
   
 
   
Taxi Replot, Anders Möller
Kontaktperson: Anders Möller
Slukhamnsvägen 41, Replot
Tfn 0500 161 55
Replot-Björkö skola och förskola
Keskuskoulu (Singsby, Jungsund, Iskmo, Skärgården)
Norra Korsholms skola förbindelseskjuts (Köklot)


Taxi Sjöman

info(at)taxisjoman.fi
Tfn 040 523 1221

Byabussen (Tapio Lae Oy)
info(at)tapiolaeoy.com
Tfn direkt till bussen 044 255 5556

Ingves & Svanbäck
info(at)ingsva.fi
Industrivägen 1, Smedsby


Solf skola och förskola
Tölby-Vikby skola och förskola


Specialtransporter
Linjetrafik kl. 13 Keskuskoulu (Kvevlax, Kuni, Vassor)