Musikinstitutet

Vid musikinstitutet kan man studera både musik och dans. Korsholms musikinstitut är ett musikinstitut som verkar i hela Korsholm. Undervisningen riktar sig i första hand till barn och unga som är bosatta i Korsholms kommun. Till dansundervisningen och till musiklekskolan antas även elever från andra kommuner ifall lediga platser finns.

Händelsekalender hösten  2018

Ansökningsguide 2018-2019

Läroplan