Ansökan till fördjupade studier

För platser i förberedande undervisning tas elever emot även under läsåret beroende på tillgången på lediga platser.
Ansökan om platser i förberedande undervisning för läsåret 2020-2021 kan göras t.o.m. 30.9.2020.

Barnen antas i anmälningsordning.
Ansökan gäller läsåret 2020-2021.