Ansökan till karusellundervisning

Ansökan om platser i karusellundervisning för läsåret 2019–2020 kan göras t.o.m. 30.4.2019.

1.
2.
3.

Barnen antas i anmälningsordning.
Ansökan gäller läsåret 2019–2020.