Ansökan till karusellundervisning

Ansökan om platser i karusellundervisning för läsåret 2020–2021 kan göras t.o.m. 30.9.2020.

1.
2.
3.

Barnen antas i anmälningsordning.
Ansökan gäller läsåret 2020–2021.