Händelsekalender

16.1. kl./klo 18:00-21:00     Premieringsfest,Berny´s Café & Restaurant 

30.1. kl./klo 19:00                Elevkonsert, Kulturhuset 

18.2. kl./klo 18:30                Elevkonsert, Korsholms kyrkas källare

18.3. kl./ klo 18:30                 Elevkonsert, Solf församlingssal

1.4. kl./klo 18:00-19:00         Instrumentprovningsdag, Smedsby

7.4. kl./klo 10:00                  Film- och musikalkonsert, Kulturhuset (Svenskspråkig föreställning)

7.4. kl./klo 13:00                  Film- och musikalkonsert, Kulturhuset (Finskspråkig föreställning)

8.4. kl./klo 18:00                   Film- och musikalkonsert, Kulturhuset

20.4. kl./klo 18:30                Elevkonsert, Seniorpunkten

26.4. kl./klo 14:00                Dansarnas och musikskolans vårkonsert, Kulturhusets

14.5. kl./klo 19:00               Rytmkonsert, Kulturhuset

17.5. kl./klo 17:00               Tactus vårkonsert

26.5. kl./klo 18:00               AVSLUTNINGSKONSERT, Kulturhuset

                                                  Fritt inträde till alla tillställningar! Välkommen