Osasto
  • Johanna Mäkynen

  • Päivähoidonohjaaja
  • Lasten päivähoito
  • Vastaa seuraavista: Böle daghem/Bölen päiväkoti, päiväkoti Kukkula. Päiväkotipaikkojen koordinointi: päiväkoti Kukkula, päiväkoti Kuperkeikka ja Böle daghem/Bölen päiväkoti.
  • johanna.makynen@mustasaari.fi
  • 06-327 7354
  • 044-7277984
  • Puhelinaika ma ja ti klo 9–11