Vuoden kulttuuripersoona


 Raadin yksimielinen valinta Mustasaaren vuoden 2016 kulttuuripersooniksi on perinnerakentajat Andrea ja Eddie Österåker Västerhankmosta.

osteraker

Andrea ja Eddie Österåker ovat nuoresta iästään huolimatta sitoutuneet mittavaan projektiin, 1800-luvulla rakennetun talon kunnostamiseen. He ovat kunnostaneet talon perinteitä kunnioittaen, rakennussuojelun kaikkien sääntöjen mukaisesti. Västerhankmossa sijaitseva talo on kuulunut Eddien suvulle, ja se on peräisin vuodelta 1816. Eddie ja Andrea ovat tehneet suurimman osan kunnostustyöstä itse. Työtä on tehty lähtökohtaisesti talon ehdoilla, ja näin he ovat onnistuneet säilyttämään ainutlaatuisia yksityiskohtia aina alkuperäisistä ikkunoista tapettikuvioihin ja käsin hiottuun sisäkaton laudoitukseen saakka.

 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta nimeää Österåkerin perheen Mustasaaren vuoden 2016 kulttuuripersoonaksi ja haluaa näin kiittää heitä huolellisesta työstä, jolla he ovat onnistuneet säilyttämään palasen Mustasaaren historiaa ja samalla inspiroineet muitakin vanhan talon kunnostamisessa, muun muassa esittelemällä kotiaan eri lehtiartikkeleissa.


Raatiin, joka valitsee vuoden kulttuuripersoonan, kuuluu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja Alf Burman ja lautakunnan varapuheenjohtaja Henrik Håkans sekä lautakunnan jäsenet Lena Granholm ja Sini Karjalainen sekä kulttuurisihteeri Annica Reini. Raadin toimikausi on kaksi vuotta.

 Mustasaaren vuoden kulttuuripersoonat: 

2016 Andrea ja Eddie Österåker

2015 Jarl Nystrand

2014 Axel Björkholm

2013 Stig Snickars

2012 Jens-Olof Mård ja Alf Svahn

2011 Mona Sand ja Sandra Sundvik

2010 Asko Hiipakka ja Mikael Herrgård

2009 Ehrengard Högnäs ja Tapani Tammenpää

2008 Rainer Holmgård

2007 Bo Lund ja Margot Ehnström

2006 Åke Bengs ja Elly Sigfrids

2005 Marita Gleisner ja Karl-Erik Berg

2004 Peter Båsk ja Vivan Erlands

2003 Bjarne Berg ja Tomas Koskinen

2002 Kaija Grannas ja Ika Österblad