Seurantaloavustus

Seurantaloavustusta voidaan myöntää nuoriso- tai kotiseutuyhdistyksen omistamalle kiinteistölle. Kiinteistön hyväksyttyjä menoja ovat lämpö, sähkö, vesi, vakuutukset ja ylläpitokustannukset. Vesi- ja viemärikustannuksia ja ylläpitokustannuksia hyväksytään enintään 500 euroa kumpaakin. Avustus on tarveharkintainen ja sitä myönnetään edellisvuoden käytön ja toiminnan perusteella. Avustuksen myöntämisessä huomioidaan se, missä määrin ja mihin aikaan vuodessa kiinteistöä käytetään. Lisäksi erityistä painoa pannaan sille, missä määrin kiinteistöä käytetään ohjattuun* lasten- ja nuortentoimintaan (käyttötunnit). 

Avustus voi muodostua kolmesta osasta.

 1. Kaikille avustukseen oikeutetuille myönnetään sama prosenttiosuus hyväksytyistä käyttökustannuksista (edellisvuoden käyttökustannusten pohjalta).
 2. Vuosittain vahvistettava kiinteistön edellisvuoden tuloista. Kiinteistön tuloiksi  lasketaan vuokra. 
 3. Käyttötunnit huomioidaan. Käyttötunteihin lasketaan yhdistyksen oma nuorisotoiminta, joak tapahtuu kiinteistön tiloissa, on ohjattua ja jossa vähintään kaksi kolmasosaa osallistujista on alle 18-vuotiaita. Käyttötuntien perusteella vahvistetaan vuosittain käyttötunnin arvo.

Hakemus tehdään lomakkeilla A ja C. Hakuaika 15.3. klo 16.00.  joka vuosi. Hakemukseen liitetään yksityiskohtainen selvitys kiinteistön käytöstä (käyttäjävihko).

Lomakkeet saat tästä!

 • Toiminnan talossa on oltava avoinna kylän ja kunnan asukkaille.
 • Yhdistyksen täytyy omistaa kiinteistö.
 • Museorakennuksille, seurakuntien kiinteistöille ja urheiluseurojen kiinteistöille ei myönnetä seurantaloavustusta.
 • Seurantaloavustus ei ole tarkoitettu perusparannukseen eikä kiinteistöjen kunnostukseen.
 • Avustusta ei myönnetä, mikäli yhdistyksen pääasiallista toimintaa on kiinteistön vuokraus.

Liitteet
Hakemukseen liitetään:

 • edellisvuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

 • toimintasuunnitelma ja talousarvio jaksolta, jolle avustusta haetaan
 • käyttäjävihko >>>
 • yhdistyksen säännöt (jos niitä on muutettu tai yhdistys ei ole aiemmin
  hakenut avustusta)

*) ohjattu lasten- ja nuortentoiminta = ohjaaja on läsnä koko toiminta-ajan