Hiihtolatujen hoitoavustus

Hiihtolatujen hoitoavustusta voidaan myöntää yhdistyksille, jotka hoitavat hiihtolatuja Mustasaaressa. Hoitoavustus on 150 euroa/km perinteisen tyylin ladulta ja 200 euroa/km sekä perinteisen että vapaan tyylin ladulta (luistelu). Avustuksen määrä kaksinkertaistetaan, jos yhdistys tekee tekolunta omalla lumitykillä. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hiihtolatu on avoinna vähintään 80 prosenttia hiihtokaudesta. Hiihtokauden alkamis- ja päättymisajankohdan arvioi vapaa-aikatoimen henkilöstö.

Retkiladuista maksetaan lisäksi 30 euroa jokaiselta alkavalta kolmelta kilometriltä. Lisän maksamisen edellytyksenä on, että retkilatu on avoinna hiihtokaudella vähintään neljä viikkoa.

Hiihtolatujen hoitoavustuksen kriteerit
Hiihtolatu: perinteinen

- valaistu hiihtolatu
- ladun pituus vähintään 1 km

Hiihtolatu: perinteinen ja vapaa tyyli (luistelu)

- valaistu hiihtolatu
- ladun pituus vähintään 1 km
- yksisuuntaisen ladun leveys vähintään 4 m
- kaksisuuntaisen ladun leveys vähintään 6 m

Avustusta haetaan lomakkeella F. Hakuaika 23.4. klo 16.00. joka vuosi.

Lomakkeet saat tästä!