Kartta-avustus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi myöntää suunnistustoimintaa tarjoaville yhdistyksille kartta-avustusta uusien suunnistuskarttojen valmistamiseen. Kartta-avustusta voi hakea, kun kartta on valmis.

Avustuksen loppuosa maksetaan koko hankkeen todellisista kustannuksista tehtyä selvitystä (menot ja mahdolliset tulot) ja tositekopioita vastaan. Selvitykseen käy tositteeksi tuloste lopullisesta maksutapahtumasta, jossa näkyy pankin arkistointitunnus, tai kopio tiliotteesta.

Selvitys myönnetyn avustuksen käytöstä tehdään siten kuin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta avustusta myöntäessään päättää. Avustusta voidaan myöntää korkeintaan 50 prosenttia toteutuneista kustannuksista.