Kulttuuri- ja taiteilijastipendi

Kulttuuri- ja taiteilijastipendi on tarkoitettu edistämään taiteilijoiden mahdollisuuksia kehittyä taiteessaan sekä kannustamaan taiteilijoita ja nostamaan esiin heidän työnsä. Kohderyhmänä ovat ammattitaiteilijat ja muut vakiintuneet ja kunnianhimoiset taiteenharjoittajat kuvataiteen, valokuvan, kuvituksen, elokuvan, animaation, teatterin, tanssin, performanssin, musiikin, mediataiteen, muotoilun, taidekäsityön, kirjallisuuden, sanataiteen ja kulttuuriperinnetyön alalta.

Kulttuuri- ja taiteilijastipendi voidaan myöntää vuosittain aktiivisille Mustasaaressa asuville taiteilijoille vapaamuotoisen hakemuksen perusteella. Hakemukseen on hyvä liittää työnäyte ja cv. Stipendin suuruus on 1 000 euroa/henkilö.

Hakuaika: 15.3. klo 16.00.  joka vuosi