Toiminta-avustus

Liikuntatoiminta
Toiminta-avustusta voidaan myöntää rekisteröidyille urheiluseuroille, joiden kotipaikka on Mustasaari. Sääntöjen mukaan seuran pääasiallisena tehtävänä on liikuntatoiminta.
Liikuntatoimintaan voi saada avustusta korkeintaan 30 prosenttia hakijan hyväksytyistä toimintakuluista.

Lapsi- ja nuorisotoiminta
Toiminta-avustusta voidaan myöntää rekisteröidyille yhdistyksille, joiden kotipaikka on Mustasaari.

Kulttuuritoiminta
Toiminta-avustusta voidaan myöntää rekisteröidyille kulttuuriyhdistyksille, jotka edistävät monipuolisen ja kattavan kulttuuritarjonnan tuomista kuntalaisten ulottuville ja joiden kotipaikka on Mustasaari.

Vapaa-aikalautakunta vahvistaa vuosittain liikuntatoiminnan, kulttuuritoiminnan sekä lapsi- ja nuorisotoiminnan avustusten jakoperusteet. 4H-yhdistyksille ja Femte ungdomsringenille myönnetään toiminta-avustusta ohjaaja-avustuksena. Uimakoulutoimintaan myönnetään avustusta osallistujien lukumäärän perusteella. Vapaille musiikkikouluille maksetaan avustusta kerran vuodessa osallistujien lukumäärän perusteella.

Toiminta-avustuksen tarkoituksena on laajentaa ja monipuolistaa kulttuuripalvelujen tarjontaa kuntalaisille. Toiminta-avustusta myöntäessään lautakunta välttää määrärahojen pilkkomista hyvin pieniksi summiksi, joilla ei merkittävästi edistetä toimintaa. Toiminta-avustusta jaettaessa huomioidaan se, käyttääkö hakija mahdollisesti kunnan tiloja, joiden käyttöä tuetaan.

Toiminta-avustus myönnetään edellisvuoden toiminnan perusteella. Jos tilikausi ei ole kalenterivuosi, otetaan huomioon viimeisin päättynyt tilikausi (kirjanpitolain 4. §:n mukaan tilikausi on 12 kuukautta).

Erityiset ehdot
Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon seuraavat seikat:
1. toiminnan laajuus ja laatu
2. yhdistyksen avustuksen tarve (hakijan taloudellinen tilanne)
3. avustettavan toiminnan on oltava säännöllistä ja lapsille ja nuorille suunnattua (koskee yhdistyksiä, jotka hakevat avustusta lapsi- ja nuorisotoimintaan).

Lomakkeet saat tästä!

Avustusta haetaan 
• lomakkeella A (kaikki hakijat)
Liitelomakkeet:
• lomake B urheiluseurat
• lomake D uimakoulutoimintaa järjestävät yhdistykset
• lomake E lapsi- ja nuorisotoimintaa järjestävät yhdistykset 
• lomake H kulttuuriyhdistykset
• lomake L vapaat musiikkikoulut

Hakuaika: 15.3. klo 16.00.  joka vuosi

Liitteet
Hakemukseen liitetään
- edellisvuoden toimintakertomus, tilinpäätös (tulos- ja taselaskelmat) ja tilintarkastuskertomus
- toimintasuunnitelma ja talousarvio jaksolta, jolta avustusta haetaan
- yhdistyksen säännöt (jos niitä on muutettu tai yhdistys ei ole aiemmin hakenut avustusta).

Uusi mustasaarelainen yhdistys
Uudelle yhdistykselle voidaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan harkinnan mukaan myöntää ensimmäisenä toimintavuonna niin kutsuttu starttiavustus, joka on korkeintaan 200 euroa.

Käyttötarkoitukset, joihin avustusta ei myönnetä

Avustusta ei myönnetä
- paikallisille yhdistyksille, jotka saavat avustusta muilta kunnan toimielimiltä
- rekisteröidyille yhdistyksille, joiden kotipaikka ei ole Mustasaari
- linja-autokuljetuksiin, kouluretkiin, leirikouluihin tai oppilaille, jotka edustavat kouluaan
- rekisteröityjen yhdistysten jaostoille tai työryhmille (poikkeuksena kulttuuritoiminta)
- koti- ja kouluyhdistyksille tai vastaaville, jotka järjestävät toimintaa koulun oppilaille
- poliittiseen toimintaan
- lapsi ja nuorisotoimintaan, jota järjestää koulu, oppilaitos tai muu laitos
- investointeihin (esimerkiksi käyttöomaisuuden, kiinteistöjen tai osakkeiden hankkimiseen, sellaisten koneiden, laitteiden ja varusteiden hankkimiseen, joiden käyttöaika on yli viisi vuotta)
- yritystoimintaan
- yksityishenkilöille.