Kunnon kuntalainen

Mustasaaren vapaa-aika ja kulttuuri nimeää vuosittain Kunnon kuntalaisen, joka on omistautumisellaan, osaamisellaan ja työpanoksellaan innostanut lapsia, nuoria ja aikuisiakin osallistumaan säännöllisesti liikunta- ja vapaa-aikatoimintaan.
Valinnassa painopistealueina ovat johtajuus, luottamustehtävät ja oma liikunnallisuus.
Henkilön tulee asua Mustasaaressa.

Raatiin kuuluvat kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja Alf Burman, varaapuheenjohtaja Alice Lillas, liikuntaneuvoja Elisabeth Wiklund ja liikuntaohjaaja Jessica Strandholm.

Vuoden 2020 Kunnon kuntalaiseksi on valittu Kvevlax Idrottsvänner rf:n Koivulahden kuntoradasta huolehtiva talkooryhmä. Talkooryhmä on monien vuosien ajan sitoutuneesti ja vapaaehtoispohjalta huolehtinut tekolumen valmistuksesta ja Koivulahden kuntoradan kunnossapidosta. Heidän työnsä on mahdollistanut ja innostanut kaikenikäisiä liikkumaan ympäri vuoden. Vastaava Jan Furunäs edusti talkoryhmän.

Arets eldsjal Jan Furunas

Perustellut ehdotukset vuoden kunnon kuntalaiseksi, jotka täyttävät edellä esitetyt vaatimukset, lähetetään kirjallisesti osoitteeseen idrott@korsholm.fi tai Mustasaaren kunta, Vapaa-aika ja kulttuuri, Keskustie 4, 65610 Mustasaari.


Kunnon kuntalaiset
2019 Jens Heinonen
2018 Susanna Finskas
2017 Niklas Enlund
2016 Peter Back
2015 Arne Lervik
2014 Bo Beijar
2013 Petri Lehtomäki
2012 Jorma Latva-Pirilä
2011 Roland Villför
2010 Per-Erik Björknäs
(Tidigare årets motionär)
2009 Lena Granholm
2008 Linnéa Rudnäs
2007 Therese Lindahl
2006 Annette Rönn
2005 Lars Burman
2004 Gun-Britt Backman
2003 Johnny Sten
2002 Antti Knookala
2001 Roy Torrkulla
2000 Anette Häggdahl
1999 Lena Granholm
1998 Helena & Göran Sten
1997 Jarl Lindholm
1996 Kaija Grannas
1995 Maire ja Hans Nordberg
1994 Bodil Fred
1993 Rune Paro
1992 Ralf Lervik
1991 Bengt-Johan Ljung
1990 Jussi Lahti
1989 Britt Sandvik