Oppilashuolto

Esiopetukseen osallistuvalla lapsella on oikeus maksuttomaan oppilashuoltoon. Myös pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat lapset ovat oikeutettuja oppilashuoltoon.