Opetussuunnitelma

Perusopetuksen opetussuunnitelma on ollut voimassa 1.8.2005 alkaen. Opetussuunnitelmaa on päivitetty 13.8.2007, 4.10.2010, 10.10.2011 ja 15.10.2014. Katso sisällysluettelo, esipuhe.

Klikkaa sitä osaa, jota haluat katsella (pdf-muodossa):

Sisällysluettelo

 Luvut 1–5.1 Yleinen osa (Sisällysluettelo, Opetuksen perusteet, Tukiopetuksen järjestäminen, Erityisopetus, Oppilaiden arviointi, Integrointi ja Aihealueet)

Opetusainekokonaisuudet

Luvut 5.2–5.9 Äidinkieli ja kirjallisuus, Toinen kotimainen kieli, Vieraat kielet, Matematiikka, Ympäristö- ja luonnontieto, Biologia ja maantieto, Fysiikka ja kemia, Terveystieto

Luvut 5.10–5.21 Uskonto, Elämänkatsomustieto, Historia, Yhteiskuntaoppi, Musiikki, Kuvataide, Käsityö, Liikunta, Kotitalous, Valinnaiset aineet, Oppilaanohjaus, Tietotekniikka ja IT-Strategia

Uusi lisäys, joka korvaa luvun 3.3

Luku 4A  Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen