Kysymyksiä ja vastauksia

Miten eskarilaisen tunnit lasketaan koulujen loma-aikoina?

  • Perhe voi ylittää kuukausisaldonsa niinä kuukausina, joihin osuu koululoma. Eskarilaisen päivähoidosta laskutetaan silloin ylitystä vastaavan maksuluokan mukaan.
  • Esiopetusta ei tarjota koulujen loma-aikoina. Jos eskarilainen on silloin esimerkiksi kokopäivähoidossa, kaikki tunnit lasketaan päivähoitotunneiksi. Perhe voi käyttää kuukausisaldon käyttämättömiä tunteja.

Mitä tehdään, jos eskarilainen, jolla on sopimus VAIN esiopetuksesta, ylittää esiopetusajan (4 tuntia/päivä)?

  • Periaatteena on, että lapsi voi silloin osallistua vain esiopetukseen, jota annetaan 4 tuntia/päivä. Perhe voi kuitenkin lisäksi käyttää yhteensä ENINTÄÄN tunnin viikossa lapsen tuomisen ja hakemisen yhteydessä. Jos tämä aika ylittyy, maksu laskutetaan alimman maksuluokan (enintään 60 tuntia/kuukausi) mukaan. Jos perhe saa silloin kotihoidon tukea, esioppilaasta maksettava hoitoraha keskeytyy.

Miten päivähoitomaksu lasketaan, kun uusi päivähoitolapsi aloittaa kesken kuukauden?

  • Perheeltä laskutetaan kuukausimaksua pienempi maksu sen mukaan, missä vaiheessa kuukautta päivähoito aloitetaan.

Mitä tehdään, jos perhe ylittää varatut tunnit/kuukausi?

  • Maksu korotetaan silloin seuraavaan maksuluokkaan viiden kuukauden ajaksi.

Jos perhe on varannut hoitoajaksi klo 7–16 mutta lapsi on hoidossa vain klo 8–15, kumman perusteella maksu lasketaan?

  • Lapsen toteutuneen ajan perusteella eli klo 8–15.

Miten tunnit lasketaan, kun lapsi on poissa suunniteltuna päivänä sairauden vuoksi?

  • Lapsen suunnitellut tunnit lasketaan/käytetään.

Miten tunnit lasketaan, kun lapsi on muun syyn kuin sairauden vuoksi poissa suunniteltuna päivänä?

  • Lapsen suunnitellut tunnit lasketaan/käytetään.