Lyhyesti Päikyn käytöstä ja kuukausisaldosta

Päikky parantaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen turvallisuutta. Henkilökunta saa Päikystä nopeasti tärkeät tiedot lapsesta, huoltajien/varahakijoiden yhteystiedot ja läsnäolevien lasten lukumäärän.
Haluamme tarjota turvallista päivähoitoa, joten henkilökunnan työajat suunnitellaan Päikyssä tehtyjen hoitovarausten perusteella. Myös ruokatilaukset tehdään varausten mukaan.

  • Jos lapsen tuntimäärä/kuukausi ylittyy, perheeltä peritään seuraavan maksuluokan mukainen maksu siltä ja seuraavalta neljältä kuukaudelta. Korotus tapahtuu rajan ylityksessä automaattisesti. Ylempi maksuluokka näkyy sekä laskusta että Päikyssä, jossa kuukausisaldoa on korotettu. Viiden kuukauden jälkeen kuukausisaldo ei alennu automaattisesti, vaan sinun on itse haettava maksuluokan alentamista.
  • Huoltajat huolehtivat itse siitä, että varaavat lapsen hoitoajat Päikyssä. Tee varaukset kaksi viikkoa etukäteen, viimeistään sunnuntai-iltaan klo 24 mennessä, minkä jälkeen varauskalenteri lukittuu. Henkilökunnan työajat ja ruokatilaukset suunnitellaan hoitovarausten perusteella. Toivommekin, että varaukset tehdään todellisen hoitotarpeen mukaan. Henkilökunta ei voi ottaa vastaan minkäänlaisia lappuja lapsen hoitotarpeesta, ei ennen eikä jälkeen varauskalenterin lukittumisen.
  • Huoltajien vastuulla on seurata säännöllisesti Päikyssä toteutuneita tunteja ylitysten välttämiseksi!
  • Kun lapsi on läsnä, tunnit vähennetään lapsen toteutuneen läsnäolon mukaan, ei varatun ajan mukaan.
  • Huoltajan vastuulla on kirjata lapsi sisälle ja ulos. Jos huoltajalta jää kirjaamatta lapsi sisälle tai ulos, henkilökunta kirjaa lapsen tuloajaksi klo 7 ja lähtöajaksi klo 17.  


Suunniteltu poissaolo, poissaolo, poissaolo sairauden vuoksi ja suunnittelemattomat päivät vaikuttavat kuukausisaldoon seuraavasti:

  • Huoltaja voi lapsen hoitoaikoja varatessaan käyttää myös ”Suunniteltua poissaoloa”, jolloin siltä päivältä saldosta ei vähennetä tunteja. Jos lapsella on suunniteltu poissaolo, lapsella on silloin oltava vapaapäivä, koska lasta ei ole huomioitu sen päivän henkilökuntamäärässä ja ruokatilauksissa.
  • Kun poissa-ilmoitus tehdään Päikyssä tai hoitopaikkaan sen jälkeen, kun varauskalenteri on lukittu (pois tai sairas), suunnitellut tunnit lasketaan mukana loppusaldoon. Jos varauskalenterissa ei ole suunnitelmaa, lasketaan päivän keskiarvo lapsen poissaolosta tai sairaspoissaolosta. 

Lisätietoja saat päiväkodinjohtajalta / päivähoidon sihteeriltä.