Subjektiivinen päivähoito-oikeus

Subjektiivinen päivähoito-oikeus 1.8.2016 alkaen

Uusi varhaiskasvatuslaki tuli kokonaisuudessaan voimaan 1.8.2016. Lain mukaan jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa.
Kunnan on lain mukaan järjestettävä lapselle varhaiskasvatusta kokopäiväisesti, jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti taikka opiskelevat, toimivat yrittäjänä tai ovat omassa työssä päätoimisesti. Lapsella on lisäksi oikeus 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen lapsen vanhemman tai muun huoltajan osa-aikaisen tai väliaikaisen työssäkäynnin, työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen, kuntoutuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Lapsella on myös aina oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muutoin lapsen edun mukaista. Päivähoidonohjaajat/päiväkodinjohtajat keskustelevat huoltajien kanssa näiden tilanteesta ja sopivat lapsen varhaiskasvatuksen tuntimäärästä. Varhaiskasvatus tekee yhteistyötä myös erityispäivähoidon, sosiaalitoimen ja terveyskeskuksen kanssa.

SUBJEKTIIVINEN PÄIVÄHOITO-OIKEUS MUSTASAAREN KUNNASSA 1.8.2016 ALKAEN:

  • Jos toinen tai molemmat huoltajat ovat kotona syystä tai toisesta (työttömyys, äitiys-/isyysvapaa, hoitovapaa ym.), lapsella on sivistyslautakunnan päätöksen mukaan oikeus saada päivähoitoa ENINTÄÄN 25 tuntia/viikko (5 tuntia/päivä) tai 10 kokopäivää/kuukausi (2–3 päivää/viikko toiminnan mukaan).
  •  Vaihtoehtoisesti perhe voi valita 10 puolipäivää tai 16 puolipäivää.
  •  Yksiköt voivat päättää puolipäivälapsen hoitoajasta (toiminnan ja mahdollisten kuljetusaikataulujen pohjalta).
  • Perheet, jotka valitsevat 10 kokopäivää, hakevat lapset viimeistään klo 16.
  •  Esiopetusta annetaan 4 tuntia/päivä, mutta tarvittaessa lapsi voi olla läsnä viidennen tunnin ilman ylimääräistä kustannusta (puolipäivähoito).