Aamu- ja iltapäivätoiminnan irtisanominen

Sitoudun ilmoittamaan aamu- ja iltapäivätoiminnan ylläpitäjälle hyvissä ajoin kirjallisesti toiminnan tarvetta koskevista merkittävistä muutoksista tai paikan irtisanomisesta. Muutokset tulevat voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Aamu- ja iltapäivätoimintapaikan sähköinen irtisanominen