Toimintamuodon muuttaminen

Toimintamuodoksi muutetaan
Muutos tulee voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta