Kouluterveydenhuolto/Oppilashuolto

Elevvard dockor
Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

Yhteisöllinen oppilashuolto:
Oppilashuolto on tärkeä osa perusopetuksen toimintakulttuuria. Yhteisölliseen oppilashuoltoon kuuluvat kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvoinnin seuranta, arviointi ja kehittäminen.

Yksilökohtainen oppilashuolto:
Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan kouluterveydenhuoltopalveluja sekä psykologin ja kuraattorin palveluja, joita oppilaalle annetaan, sekä monialaista oppilashuoltoa, joka koskee yksittäistä oppilasta. 
Lähemmin opetussuunnitelmassa

Koulupsykologi