Företagande

Korsholm erbjuder ett brett och livskraftigt näringsliv och det självständiga företagandet har långa traditioner i kommunen. Det är familjeföretagen, i allmänhet små och medelstora företag, som utgör företagandets kärntrupp. I dagsläget finns det över tusen registrerade företag med Korsholm som hemort.

Korsholms kommun strävar till att erbjuda goda förutsättningar för företagandet, t.ex. genom ett gott utbud av företags- och industritomter på planerade företagscentra i olika delar av kommunen.

Målet för kommunens näringslivspolitik är att företagen i Korsholm och regionen ska ha goda förutsättningar för lönsamhet, tillväxt och specialisering. Tyngdpunkten ligger på god service och utveckling av kommunens företagscentra. Kommunens näringslivspolitik planeras och genomförs i nära samarbete med Vasaregionens Utveckling Ab och företagen i Korsholm och Vasaregionen.

I Korsholm är varje företag, oberoende av storlek, viktigt. Kommunen vill främja nyföretagande och hjälper gärna till att söka fram den verksamhetsplats som bäst motsvarar företagets behov.

frontpage flip new