Företagstomter

Korsholms kommun har lediga företagstomter på Fågelbergets- och Replot företagscentran. De lediga tomterna är belägna på detaljplanerade områden. Tomterna på Fågleberget har färdigt utbyggd kommunalteknik, medan de i Replot saknar ännu viss kommunalteknik.

Tomtreserveringsbeslut  kan göras genast efter att ansökan inlämnats. Reserveringen gäller i ett år, inom vilken tid bygglovsansökan skall inlämnas. Efter inlämnat bygglovsansökan kan tomten arrenderas.

Nya tomter

Nya tomter som tidigare inte kunnat ansökas delas alltid ut via en allmän tomtansökan. Nya nya tomter våren 2016 finns på Fågelberget och senare också på Vikby II.

Fågelbergets utvidgning maj 2016

(Foto: Rurik Ahlberg)

Ifall du är intresserad av lediga företagstomter  kontakta: