Offentlig upphandling

Den nationella lagstiftningen som reglerar upphandlingen i Finland är följande:

  • lagen om offentlig upphandling (348/2007) 
  • lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007) 
  • statsrådets förordning om offentlig upphandling (614/2007)
  • och övriga bestämmelser som utfärdats i stöd av dessa

Kommunens direktiv för upphandling tillämpas vid upphandlingar som upphandlingsenheter inom Korsholms kommun och upphandlingsenheter inom kommunkoncernen gör. Direktivet kompletterar bestämmelser i lag, förordning, kommunens instruktioner och andra beslut, bestämmelser och anvisningar.
Till kommunkoncernen i Korsholm hör Fastighets Ab Korsholm Bostäder, Smedsby Värmeservice Ab och Fastighets Ab Havets Hus.

Aktuella offentliga upphandlingsannonser finns i HILMA.

Upphandlingar och anbudsförfrågningar publiceras också här.

Upphandlingsdirektiv för Korsholms kommun