• Alf Burman

  • Kultur- och fritidsnämndens ordförande
  • Äldrerådet, Byggnadsnämnden, Kommunfullmäktige, Kultur- och fritidsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Socialnämnden
  • SFP
  • alf.burman@netikka.fi
  • 050 565 9916