• Ann-Christin Stenkull-Aura

  • Viceordförande för rådet för personer med funktionsnedsättning
  • Rådet för personer med funktionsnedsättning
  • SFP